Thông tin giao nhận

img_about
Thông tin giao nhận hàng :
+ Đã xác định đơn hàng; Muốn biết hàng giao khi nào tới gọi ngay: 0932 111 607

– Thời gian giao hàng: Giao hàng ngay khi xác nhận đơn hàng

– Địa điểm giao hàng: giao hàng miễn khu vực nội thành thành phố hồ chí minh
– Giao đến công trình: Chấp nhận giao hàng đến địa điểm theo yêu cầu quý khách. Phí vận chuyển và bốc xếp quý khách thỏa thuận với nhà xe

Giao hàng khách các tỉnh:

– Giao ngay tại Công ty TNHH Lâm Hoàng Wallpaper, quý khách có phương tiên vận chuyển riêng

– Giao đến chành xe ( bến nhận hàng ) Quý khách thanh toán phí vận chuyển từ kho đến bến. Mức phí cụ thể

– Giao hàng đến tỉnh: Phí vận chuyển và bốc xếp quý khách thỏa thuận với nhà xe