Phương thức thanh toán

phuong thuc thanh toan winwindecor gachmat tonmat

1. THANH TOÁN TIỀN MẶT KHI NHẬN HÀNG

Là cách thanh toán dễ dàng nhất khi quý khách không quen với các hình thức thanh toán trực tuyến.
– Sau khi ký hợp đồng mua bán, Winwindecor sẽ giao hàng theo thời gian và địa điểm thỏa thuận. Quý khách kiểm tra hàng và thanh toán tiền mặt khi nhận hàng.
– Quý khách chọn nhận hàng tại cửa hàng sẽ thanh toán tại cửa hàng bằng các hình thức tiền mặt.

2. THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN

Quý khách chuyển khoản đến tài khoản của Winwindecor. Số tài khoản sẽ được đề cập trong hợp đồng mua bán.

3. CÁC GIAI ĐOẠN THANH TOÁN

Tùy theo công trình và số lượng vật tư, các giai đoạn thanh toán và số tiền thanh toán sẽ được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán.

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Winwindecor – 33 đường 8, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0907.530.345